Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine

Isikuandmete töötlemine

 • Isikutuvastuse ja teavituste edastamise eesmärgil töötleb Webclusive OÜ järgnevaid isikuandmeid:
  • SCOLO kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  • SCOLO kasutaja isikukood;
  • SCOLO kasutaja kontaktandmed – telefoni nr, koduaadress, e-posti aadress.
 • SCOLO kasutajaks registreerimine ja/või SCOLO infosüsteemi kasutamise eelduseks on käesoleva SCOLO privaatsuspoliitikaga nõustumine.
 • Kui kasutaja ei ole nõus, et Webclusive OÜ töötleb kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kasutaja isikutuvastamiseks (sealhulgas isikukood, eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress), siis ei ole võimalik Webclusive OÜ-l tagada kasutajale SCOLO kasutamise õigust.
 • Kui kasutaja ei ole seotud ühegi rolliga (omavalitsuse töötaja, lapsevanem, lasteaia direktor, õpetaja, toitlustaja vms.) ja kasutajal ei ole ühtegi pooleliolevat taotlust rollipõhiste õiguste saamiseks, siis kasutaja kustutatakse SCOLOst automaatselt 12 kuu möödudes.
 • Kui kasutaja ei ole seotud ühegi rolliga (omavalitsuse töötaja, lapsevanem, lasteaia direktor, õpetaja, toitlustaja vms.) ja kasutaja pooleli olevat taotlust ei ole rahuldatud 12 kuu jooksul, siis kasutaja kustutatakse SCOLOst automaatselt 12 kuu möödudes.
 • SCOLO kasutajate andmeid säilitatakse kuni 7 (seitse) aastat.
 • Webclusive OÜ ei vastuta SCOLO kasutaja poolt sisestatud informatsiooni õigsuse, täelikkuse ja asjakohasuse eest.
 • Kooli/huvikooli/lasteaia poolt SCOLO lisatud informatsiooni eest vastutav töötleja on informatsiooni sisestanud kool/huvikool/lasteaed. Webclusive OÜ on volitatud töötleja.
 • Privaatsuspoliitikaga nõustumisel lubab kasutaja oma e-posti aadressile saata SCOLO süsteemseid kui ka teenusega seotud ja teavituspõhimõtetega kooskõlas olevaid teateid. Mittesüsteemseid teateid SCOLOst ei saadeta.
 • Webclusive OÜ ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui:
  • lapse eestkostja soovib juurdepääsu oma lapse kohta käivatele isikuandmetele,
  • selline kohustus tuleb õigusaktist,
  • see on vajalik taotluse lahendamiseks või
  • isik on andnud selleks nõusoleku.
 • Webclusive OÜ-l on õigus väljastada andmetest koondväljavõtteid haridusametitele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.
 • Nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise osas on kasutajal õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades selleks Webclusive OÜ e-posti aadressile info@webclusive.ee e-kirja teel digiallkirjastatud taotluse.
 • Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda õigusvastaseks kuni nõusoleku tagasivõtmiseni toimunud isikuandmete töötlemist.
 • Olenemata nõusoleku tagasivõtmisest võib Webclusive OÜ jätkata isikuandmete töötlemist kui isikuandmete (või nende osa) töötlemiseks on muu õiguslik alus.

Kasutaja andmekaitsealased õigused

 • SCOLO kasutajal on seoses isikuandmete töötlemisega järgnevad õigused:
  • õigus taotleda juurdepääsu enda ja oma lapse kohta käivatele isikuandmetele;
  • õigus nõuda andmete parandamist;
  • õigus nõuda andmete kustutamist;
  • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
  • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele;
  • õigus esitada soov enda isikuandmete üle kandmiseks uue volitatud töötleja valdusesse
  • õigus pöörduda küsimustega, mis puudutavad tema isikuandmete töötlemist, Webclusive OÜ poole e-posti aadressil info@webclusive.ee
 • Väljatoodud õiguste kasutamisele kehtivad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest ja Eesti seadustest tulenevad eeldused ja piirangud.
 • Õiguse kasutamiseks peab kasutaja esitama kirjaliku või e-kirja vormis taotluse e-posti aadressil info@webclusive.ee, täpsustades millise õiguse realiseerimist taotletakse. Vajadusel küsib Webclusive OÜ kasutajalt lisaandmeid, mis on vajalikud taotluse täitmiseks.
 • Kui õiguse kasutamise eeldused on täidetud, täidab Webclusive OÜ taotluse 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajadusel võib Webclusive OÜ pikendada taotluse lahendamise tähtaega 2 (kahe) kuu võrra teavitades sellest kasutajat.
 • Kui Webclusive OÜ-l on alus taotluse täitmisest keeldumiseks, saadab Webclusive OÜ põhjendatud keelduva otsuse 1 (ühe) kuu jooksul.

Üldsätted

 • SCOLO võtab Sinu privaatsust ja isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Selleks, et turvaliselt SCOLO kasutada, hoiame oma privaatsuspõhimõtetega kursis nii oma töötajaid kui ka SCOLO haldamise eest vastutavad isikuid.
 • SCOLO infosüsteem töötab ja salvestab kõik andmed Pilvio pilvekeskkonas. Pilvio (Astrec Data OÜ) on veebirakenduse- ja digiandmete majutaja, kes on alates aastast 2019 Riigipilve teenusekataloogis.
 • Et kaitsta SCOLO-i volitamata juurdepääsu eest ja SCOLOs olevat teavet volitamata muutmise, rikkumise või avalikustamise eest, kasutame andmevahetuse krüpteerimiseks SSLi. See tagab, et kõik andmed kasutaja arvuti või mobiilse seadme ning SCOLO serverite vahel on alati turvaliselt krüpteeritud.
 • Võõra e-posti aadressi sisestamisel oma profiili võid oma konto ja isikuandmed teha nähtavaks võõrale isikule. Arusaamatuste vältimiseks palume tähelepanelikult kontrollida oma isikuandmete õigsust.

Küpsised

 • SCOLO kasutab "küpsisteks" kutsutavaid tekstifaile, mille eesmärgiks on tõsta SCOLO kasutamismugavust, abistada lehtede vahelisel liikumisel, pidada meeles seansi andmeid ning aidata Webclusive OÜ-d edasiarenduste planeerimisel.
 • Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille SCOLO veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvutisse või nutiseadmesse. Küpsised võimaldavad meelde jätta kasutaja eelistusi (näiteks keele valik) või jätta vahele igakordne sisselogimine juhul kui kasutaja on klõpsanud "mäleta mind" valiku SCOLO sisenemisel.
 • SCOLO kasutab järgnevaid küpsiseid:
  • Funktsionaalsuse ja toimivuse küpsised - need küpsised toetavad SCOLO veebilehe toimimist ja funktsionaalsust. Nende küpsiste abil tuvastab veebileht kasutaja ning peab (soovi korral) meeles kliendi sisselogimise andmed.
  • Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid.
 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
 • Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik SCOLO funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise muutmine

 • SCOLO privaatsuspõhimõtted ja küpsiste kasutamine muutuvad koos interneti arenguga ning seetõttu on ka meil vahel tarvis neid uuendada. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Küsimused

 • Kui Teil on seonduvaid küsimusi Teie privaatsuse rikkumisega, SCOLO privaatsuspoliitika või SCOLOs kasutatavate küpsiste kohta, saate meiega ühendust võtta e-posti teel info@webclusive.ee